DE RUS & DE POLISH

Wie zijn wij

Wij stellen ons even aan U voor:

Wij zijn Egbert Bosch & Ineke Bosch. Egbert fokt al Rus konijnen sinds 1998 en begon in 2006 met de fok van de Polish.Ineke begon in 1998 eerst met Belgische Hazen en kleurdwergen. Echter toen fokker Henk Houpst de Polish introduceerde werd ze gelijk verliefd op dit dwergkonijntje en zo werden ook haar hokken bevolkt met dit dwergras. Tijdens de FLEVOshow in Dronten in 2006 ontmoetten wij elkaar en zo bracht de hobby ons samen. In oktober 2009 trok Ineke met haar polish in bij Egbert en sindsdien vormen wij Combinatie Bosch, bij vrienden en keurmeesters bekend als de Boschjes.
Helaas moest ik op 4 april 2017 afscheid nemen van mijn allerliefste Egbert. Hij overleed in het ISALA ZH aan de gevolgen van hart- en nierfalen. De hobby die ons samenbracht zet ik nu alleen voort in dankbare herinnering aan de mooie jaren die wij samen hiervan konden genieten....

selfie (22K)

SHOWS waar wordt ingezonden:

Op de volgende OPEN TENTOONSTELLINGEN zijn de dieren te vinden:

IJSSELVLIEDTSHOW in Wezep; eind september
VELUWEPOORTSHOW in Putten en op de WIEDENSHOW te Vollenhove in oktober
FLEVOSHOW
in Dronten; half november
De WATERPOORTSHOW in Sneek in November
HANZESHOW in Kampen;half december
DE NOORDSHOW in Assen; begin januari
De ZUIDERZEESHOW in Luttelgeest; half januari

SPECIAALCLUBSHOWS:

NRC & WNC: de jaarlijkse fokkersdag/Jongdierendag: gehouden eind augustus in Tiel
NPKC: Jongdierendag, samen met de TANclub, op de 2e.zaterdag in oktober in Tiel. Evenals de jaarlijkse Dag van de Dwerg:gehouden op de 1e. zaterdag van maart.En daarbij nog de fokkersdag/jongdierendag van de NBHClub op de 3e. zaterdag in Augustus gehouden in Albergen (Overijssel)

In het jaar 2007 en in 2008 namen wij met enkele Polish fokkers deel aan respectievelijk the Stafford show en een Judging Seminar for polish - breeders; beide gehouden in Engeland. Heel erg leerzaam hoe de Engelse keurmeesters de polish beoordelen.


OPLEIDING

Inmiddels ben ik, Ineke, begonnen met de Keurmeestersopleiding aan het R.O.C. OOST.Het is een pittige opleiding en ik ben er trots op dat ik in april 2013 geslaagd ben voor het Algemeen theoretisch examen. Dit bevat de onderdelen: Dierkunde, Voedingsleer, Gezondheid en ziekte, Erfelijkheidsleer en Organisatie. Ik mag mezelf nu ASPIRANT KEURMEESTER noemen.

In de komende maanden is het belangrijk om goed de specifieke RASTHEORIE van de door mij gekozen Rassen te leren en tijdens de cursusavonden veel te oefenen met het praktisch keuren van de dieren.
De door mij gekozen rassen zijn uiteraard de Rus en de Polish.
Januari 2014 tijdens de Noordshow wordt dan het praktisch examen afgenomen. Dus het wordt een spannende periode.....

GESLAAGD!

En ja, tijdens de Noordshow examen gedaan en geslaagd dus ik ben nu C. Keurmeester konijnen. Elk jaar probeer ik er een paar nieuwe rassen bij te bestuderen en sinds januari 2019 ben ik bevoegd voor het keuren van 17 konijnenrassen nl. De Belgische Haas Wener/Zilvervos/Rijnlander/kl.Lotharinger/Hollander/Rus/Californian/NieuwZeelander
Polish/ Pool/ Tan/Hulstlander/ Thrianta/ Alaska/Havana en de Kleurdwerg grp kleur.

Inmiddels mag ik mij Clubkeurmeester noemen bij 2 speciaalclubs nl. bij NRC&WNC: de speciaalclub voor Rus,Californian en Nieuw Zeelander wit en Zwart. En eveneens bij de NBHC : de Nederlandse Belgische Hazen club.
Hier ben ik heel blij mee en in januari 2016 mocht ik voor de laatstgenoemde speciaalclub 64 Belgische Hazen keuren op de Noordshow in Assen. Een hele verantwoording want je wil het zo goed mogelijk doen voor de fokkers. Het was een geweldige keuring en menigmaal kon ik predikaat F95 en hoger geven. Mijn mooiste dier van de keuring bracht ik met F97 naar de HEP - jury en hier werd deze Belgische Haas voedster verhoogd tot een U98.

Tijdens de Noordshow 2018 keurde ik maar liefst 75 Belgische hazen en mijn mooiste dier van de keuring, een voedster met predikaat F97,5 kwam in de 1e.ronde bij de HEP jury met 2x10 en 1x 9 punten op tafel. Hier werd een Castor Rex winnaar met 30 punten, maar wederom een fraai resultaat deze belgische haas. Altijd fijn als jouw mooiste dier van de keuring zo ver komt op de eindtafel.